Adin.ai işletmelerin reklamlarla etkileşim kurma şeklini yeniden tanımlayan akıllı bir dijital reklam yönetimi platformudur. Yapay zekâ tabanlı platform kanallar arasında çalışarak medya yatırımlarının saniyeler içinde planlanmasına, satın alınmasına ve optimize edilmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda uzun vadede mevcut durumda varolan aracıların ortadan kaldırılmasını mümkün kılacaktır.

Adin.ai

Kurumsal reklam verenler için yapay zekâ tabanlı dijital reklamcılık platformudur.

Web Site
Sosyal Medya