Enbiosis, mikrobiyom organizmalarını kullanarak insan sağlığının kalitesini artıracak bilimsel buluşlar, ürünler ve hizmetler üretmektedir. Bağırsak mikrobiyomu yapay zekâ teknolojileri kullanılarak analiz edilir. Numune alındıktan sonra laboratuvarımız NGS tabanlı analizi gerçekleştirir. ENBIOSIS algoritması ham DNA verilerini işler, kişinin bağırsaklarında hangi bakteri gruplarının yaşadığını taksonomik düzeyde belirler ve en önemlisi aralarındaki ekolojik ve fonksiyonel ilişkileri tanımlar. Müşterinin mikrobiyom analizine ait detaylar ENBIOSIS Mikrobiyom Analiz Raporu’nda sunulmaktadır.

Enbiosis

Klinik doğrulamaya sahip yapay zekâ destekli bağırsak sağlığı çözümleri platformudur.

Web Site
Sosyal Medya